Kom och se på Arkivcentrum i Västervik – Västerviks kommunarkiv, Norra Kalmars föreningsarkiv och Västerviks museum

Genom visning kan du nu upptäcka de autentiska källorna som finns i våra arkivinstitutioner. Lördagen den elfte november är det nämligen dags för Arkivens dag och i ett samarrangemang mellan Västerviks kommunarkiv, Norra Kalmars föreningsarkiv och Västerviks museum bjuder Västerviks Arkivcentrum in till en intressant dag med flera visningar som följer temat färg och form.

Visningar sker vid 10:30, 11:30 och 12:30.

Tid

10.00 - 14.00

Besöksadress

Norra vägen 9, 59341 Västervik

Län: Kalmar

Kommun: Västervik

Program

Vi börjar dagen på S:t Andreas kapell

10.00         Öppnande och presentation av arkivens dag
Utdelning av Hederspris av Monica Klingberg
Kommunarkivarie Västerviks Kommunarkiv

10.30       Föreläsning av Olof Nimhed Museichef
Västerviks Museum

11.10       Fika

11.30       Västerviks arkivcentrum
Visning av Västerviks
Kommunarkiv Monica Klingberg Kommunarkivarie
och Åza Olofsdotter Arkivassistent

12.10       Besök vår forskar/utbildningssal och försäljning av
böcker från Västerviks Museums produktion

12.30       Visning av Västerviks Kommunarkiv
Monica Klingberg Kommunarkivarie och
Åza Olofsdotter Arkivassistent

13.10        Frågor till arkivinstitutionerna

13.40        Avslutande ord av Kommunarkivarie
Monica Klingberg i S:t Andreas kapell

Arrangör

Arkivcentrum Västervik – Västerviks kommunarkiv, Norra Kalmars föreningsarkiv och Västerviks museum

Kontaktperson