Arkivens dag på Arkivcentrum Syd i Lund

Den 11 november öppnas dörrarna för Arkivens dag på Arkivcentrum Syd i Lund. Årets tema är ”Färg och form”.
På Arkivens dag bjuder in alla intresserade till Arkivcentrum Syd till öppet hus där vi har program och utställningar på temat Färg och form. Vi uppmärksammar också Arkivens dags 25 års jubileum och dessutom att även Arkivcentrum Syd firar 20 år.
Under dagen presenteras en gemensam utställning med dokument och föremål ur samlingarna. En utställning för Arkivcentrum Syds jubileum och en bonusutställning för Arkivens dags jubileum. Bakom kulisserna sker visningar i magasinen, snabbkurser i släktforskning, musik- och bildspel samt bokförsäljning.
Ta gärna en fika och var med och sätt färg på dagen tillsammans med oss på Arkivcentrum Syd!

Tid

10.00 - 15.00

Besöksadress

Porfyrvägen 20, Lund

Län: Skåne

Kommun: Lund

Program

PROGRAM Arkivcentrum Syd 11 november kl. 10.00-15.00. Tema: Färg och form

FÖREDRAG Plats: Hörsalen kl. 10:45 Fasadernas färger – Så har idealen skiftat genom tiderna. Tomas Tägil, docent i arkitekturhistoria och lärare i arkitektur vid Arkitektskolan, LTH, Lunds universitet.

kl. 11:45 Färg och form under 200 år – Hemslöjdens arkiv och samlingar. Annhelen Olsson, verksamhetsledare för Skånes Hemslöjdsförbund.

kl. 12:45 Lite paraffin här och en plastisk operation där – Om de tidiga skönhetsingreppens historia. Emma Severinsson, historiker och lektor i modevetenskap vid Lunds universitet.

kl. 13:45 En skam för Lund – Om en erotisk konstutställning som 1968 satte staden i gungning. Krister Hansson, arkivarie, Lunds stadsarkiv.

VISNINGAR

Arkivcentrum Syd från insidan Arkivarier från de olika institutionerna tar dig in bakom kulisserna bland mer än fyrtio hyllmil handlingar. Turerna börjar kl.10:30, 11.30, 12.30 och 13.30. Platsbokning samt samling i receptionen.

ÖVRIGA AKTIVITETER Kortkurser i släktforskning Med Rolf Johansson, Skånes släktforskarförbund (SKSF) och tidigare arkivarie vid Riksarkivet i Lund Kl. 10.30, 12:30 och 13:45 i Datorläsesalen. Platsbokning i receptionen.

Utställningar Dokument och föremål på tema ”Färg & form” ur gömmorna i de många olika samlingarna på Arkivcentrum Syd.

Dessutom!

Musik- & bildspel.

”Fråga en arkivarie”

DIS Syd visar hur du använder datorn i din släktforskning.

Tipspromenad med priser.

Bokbord.

Arrangör

Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar, Institutet för språk och folkminnen (ISOF), Lunds stadsarkiv, Lunds universitetsarkiv, Lunds universitets biologiska museum, Lunds Universitets Kyrkohistoriska Arkiv (LUKA), Regionarkivet vid Region Skåne, Riksarkivet i Lund, Skånes Arkivförbund, Skånes hembygdsförbund och Universitetsbiblioteket i samverkan med släktforskarorganisationerna SkSF, LSF och DIS Syd.

Kontaktperson

Tillgänglighet

  • Hiss
  • Ramper
  • Skötbord
  • Parkering för rörelsehindrade
  • Tillgänglighetsanpassad toalett
  • Rullstolsanpassade sittplatser
  • Hörselslinga