Kontakt

Den nationella samordningen av Arkivens dag Sverige sköts av en arbetsgrupp tillsatt av SASS, Svenska Arkiv i Samverkan för Synlighet, med representanter för arkivföreningarna samt Riksarkivet.

Medlemmar i SASS arbetsgrupp för Arkivens dag:

Anna Ketola, Svenska Arkivförbundet

Caspar Almalander, SKR

Eva Ölund, NLA

Ingrid Andersson, FALK

Kerstin Söderman, Riksarkivet

Sophia Hydén, FAI

Arbetsgruppen nås via e-post arkivensdag@riksarkivet.se.

I varje region/län finns en regional kontaktperson som har överblick över regionen/länets aktiviteter. Alla frågor om lokala och regionala arrangemang hänvisas till respektive kontaktperson.