Regionala kontaktpersoner

Blekinge

Joakim Larnö
Blekingearkivet
Tingsgården
372 60 BRÄKNE-HOBY
Tel: 0457-813 87, 070-634 83 13
E-post: info@blekingearkivet.se

Dalarna

Ingela Sannesjö
Leksands lokalhistoriska arkiv
Leksands kulturhus
793 80 LEKSAND
Tel: 0247-802 45
E-post: ingela.sannesjo@leksand.se

Gotland

Maria Larsson Östergren
Riksarkivet i Visby
Broväg 27
621 41 VISBY
Tel: 010-476 88 92
Fax: 010-476 88 20
E-post: maria.larsson-ostergren@riksarkivet.se

Cia Hipfl
Riksarkivet i Visby
Broväg 27
621 41 VISBY
Tel: 010-476 88 94
Fax: 010-476 88 20
E-post: cia.hipfl@riksarkivet.se

Gävleborg

Maria Andrée
Arkiv Gävleborg
Fältskärsleden 10
802 80 GÄVLE
Tel: 073-043 99 33
E-post: maria.andree@arkivgavleborg.se

Halland

Anna-Lena Nilsson
Arkiv Halland
Fästningen
432 44 VARBERG
Tel: 0340-828 34
E-post: anna-Lena.nilsson@museumhalland.se

Jämtland

Jim Hedlund
Riksarkivet, Östersund
Tel: 010-476 89 23, 070-639 83 84
E-post: jim.hedlund@riksarkivet.se

Jönköping

Richard Fransson
Arkiv Jönköpings län
Box 1029
551 11 JÖNKÖPING
Tel: 070-838 31 85
E-post: richard.fransson@jlfa.se

Kalmar

Karin Lokrantz Nilsson
Kalmar Läns arkivförbund
Box 705
572 28 OSKARSHAMN
Tel: 0491-880 32
E-post: klaf@oskarshamn.se

Kronoberg

Zandra Axelsson
Smålands Musikarkiv/Arkivförbund Sydost
Nygatan 6, 352 33 Växjö
070-951 99 98
E-post: zandra.axelsson@musikisyd.se

Norrbotten

Karin Tjernström
Arkivcentrum Norrbotten
Höstvägen 7
976 33 LULEÅ
Tel: 0920-24 35 53
E-post: karin.tjernstrom@nll.se

Skåne

Caroline Lind
Skånes arkivförbund
Porfyrvägen 19
224 78 LUND
Tel: 073 051 08 23
E-post: caroline.lind@skanearkiv.se

Stockholm

Malena Hofverberg
Föreningsarkiven i Stockholms län
c/o Stockholms stadsarkiv
Box 22063
104 22 STOCKHOLM
Tel: 08-508 283 42 eller 076-122 83 42
E-post: fsl@fslarkiv.se

Södermanland

Monica Fällgren
Nyköpings stadsarkiv
Nyköpings kommun
611 83 NYKÖPING
E-post: monica.fallgren@nykoping.se

Uppsala

Maria Sjölund
Sveriges Lantbruksuniversitet
Box 7070
750 07 UPPSALA
Tel: 018-67 21 01
E-post: maria.sjolund@slu.se

Värmland

Vakant

Västerbotten

Susanne Odell
Folkrörelsearkivet Västerbotten
Tel: 090-71 30 30
E-post: susanne.odell@folkrorelsearkivet.se

Västernorrland

Elme Ämting
Föreningsarkivet Västernorrland
Majorsgränd 4
871 33 Härnösand
Tel: 076 – 119 65 33
E-post: elme.amting@sundsvall.se

Västmanland

Arkiv Västmanland
Box 158
721 05 VÄSTERÅS
Tel: 021-18 68 80
E-post: info@arkivvastmanland.se

Västra Götaland

Liz Gunnarsson
Älvsborgsarkivet Förenings- och lokalhistoria
Niklasbergsvägen 14
462 32 VÄNERSBORG
Mobil 070-676 80 31
E-post: arkivensdag@alvsborgsarkiv.org

Malin Juvas
Riksarkivet, Göteborg
Box 19035
400 12 GÖTEBORG
Tel: 010-476 78 13
Fax: 010-476 78 20
E-post: malin.juvas@riksarkivet.se

Örebro

Emma Ode
Arkivcentrum Örebro län
Nastagatan 11
702 27 ÖREBRO
Tel: 019-611 29 00 (vxl)
E-post: emma.ode@arkivcentrum.se

Östergötland

Albin Lindqvist
Östergötlands Arkivförbund
Vattengränden 14
602 22 NORRKÖPING
Tel: 011-12 28 90
E-post: info@ostergotlandsarkivforbund.se